X
تبلیغات
رایتل

اعتراف

8 بهمن 1396

سخت تر از ندیدنت آنجاست که در خیابان، محل کار و هر جا که فکرش را کنی
هستند کسانی که شبیه تواند، مثل تو می خندند، مثل تو راه می روند

و  حتی سیگار هم می کشند تا مرا دلتنگ تو کنند ،

بدتر از آن ولی وقتی است که ...

همان ها که مثل تو نفس می کشند مثل تو می خندند

آنقدر شبیه تو نیستند که مرا عاشق خودشان کنند...

آن طور که من عاشق تو شدم، عاشق تو بودم، عاشق تو ماندم !

یا دورتر یا نزدیکتر

6 بهمن 1396
یا دورتر یا نزدیکتر

 من تو را به یاد خواهم داشت و فراموش نخواهم کرد

داستان روزی را که عاشق چشمانت شدم

و مگر من چه میخواهم جز آرزوی شنیدن صدایی که برایم بخواند:

این تو و این هم عشقی کز دوری اش صبر نمیتوانستی ( سوره کهف آیه 82)

أنا نبی الکلمات

5 بهمن 1396
أنا نبی الکلمات
عام را چهار فصل باشد و خاص را اما در هر نفسی یک فصل،
فصل عام از گردش سال باشد و فصل خاص از گردش چشمان محبوب،
فصل عام به دیدن ماه باشد و فصل خاص به دیدن معشوق،
پس چه دریابد آنکه بصیرت حقیقت ندارد؟! چه بیند او که دیده بینا ندارد؟
بوسنده کی باشد آنکه ترسنده باشد؟
که من در آرزوی یک نگاه تو
و در إنتظار شنیدن یک کلمه از توعاشقانه خون خواهم داد و خون خواهم
ریخت
و مگر جان را خلق نکرده اند جز برای سپردن ؟!

پس از شما کیست که مرا دیدار در آسمان دهد  تا هر چه در آسمان است
از خلق بردارم و نیست گردانم و بساط عشق خود در دامن او گسترانم ،
چنانکه در زمین کردم که من از وقتی تو را میشناسم نه قلبم میبیند و نه گوشم میشنود

تنها احساسم تو را فریاد میزند و این داستانی است که هر روز
در روضه اشتیاق وجودم و در حفره إفتراق قلبم تکرار میشود ...
تا خلائق بدانند نهایت مقامات همه اگر پیدا باشد، نهایت مقام تو و حرف دل دانیال
جز عشق تو و تماشای چشمان سیاهت نباشد؛
اینک ای کلّ إحساسنا منک:
از من خجالت مکش، به چشمانم نگاه کن، صدایت را به دلم برسان ...
و به من بگو دوستت دارم تا همچنان عاشق ترین رسول کلمات مهر تو باقی بمانم!
پ ن : تا وقتی دنیای منی دانیال توأم، میدونم یه روزی دلت واسه این دوستت دارم ها تنگ میشه

برایم برایش

4 بهمن 1396
این نوشته مخاطب خاص دارد
لطفا تقاضای رمز عبور نفرمایید
رمز عبور:

برای ماه بودنت

3 بهمن 1396
برای ماه بودنت

میان ماضی و مضارع این روزهایم، تو را خدا صدا میزنم هر دم

با آن که هیچ گاه پیامبرت نبوده ام من

و مگر نه آنچه دیده ایم از ماه ، تو بوده است هر شب؟!

پس حالا که دل می بری از ما عاشقانه تر ببر ،

از آسمانی دیگر و با پیراهنی دیگر

چرا که ...

سحر اگر بیاید

دوباره عاشقم خواهی شد ،

دوباره یوسفت خواهم شد!

پ ن: هرعاشقی پیامبر خداست اگر معبودش تو باشی ولی تو بگو چگونه برایت نبی باشم
 وقتی آنچه برایت می نویسم را نمی خوانی یا می خوانی و صدایم نمی کنی!

( تعداد کل نوشته ها: 256 )
<<    1       2       3       4       5       ...       52    >>